פורום מורים - קורסים סדנאות השתלמויות מורים

תאריך 14/06/2018 14:46:10
מאת מערכת פורטל שבתון
נושא (*****)

  • לאישור לימודים בישיבה יש לצרף סילבוס מפורט של תוכנית הלימודים
    (חלוקה למספר מפגשים , הנושאים הנלמדים בכל מפגש´ שעת התחלה וסיום לכל מפגש, תאריך תחילה וסיום של הלימודים והיקף כולל של שעות הלימוד).
  • בנוסף יש להחתים את הישיבה על טופס פרטי קורס, הנמצא בסוף החוברת "המדריך למשתלם" .
  • כמו כן יש לבקש מהם מספר עמותה כפי שרשום במשרד החינוך.
  • ואישור כי הלימודים הם לימודים מודרכים ולא בחברותה.
   
מפת העץ
כתיבה מודרכת (לימוד עצמי מודרך) בשבתון ניקי אהרוניאן  
שבתון בישיבה נחצה  
 (*****) מערכת פורטל שבתון  
עד איזה תאריך יכולה המפקחת לאשר יציאה לשבתון? נעמה  
הקמת פורום דפי נחיתה   /   הקמת פורום הקמת פורום